รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 


 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การเขียนแผนและบริหารโครงการฝึกอบรม

 


 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

 


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบและพัฒนา Web Site ของหน่วยงานอย่างมืออาชีพ

 


 

Visitors: 165,873