รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การดำน้ำเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร รุกขวิทยาป่าไม้ รุ่นที่ 1


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร รุกขวิทยาป่าไม้ รุ่นที่ 2

 

 


 

Visitors: 165,867