รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบและพัฒนา Wed site ของหน่วยงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1


 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบและพัฒนา Wed site ของหน่วยงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

 


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

 การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ รุ่นที่ 1

 


 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

 การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ รุ่นที่ 2

 


 

 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

 การปฏิบัติงานการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในพื้นที่อนุรักษ์

 


 

 

Visitors: 165,867