รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561


 

หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561


 

 

Visitors: 84,571