รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561


 

หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561


หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 

 


หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (Basic Microsoft office) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 11 - 15  กุมภาพันธ์  2562 

 


 

Visitors: 165,874