รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลลาดตระเวน SMART PATROL 

ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2561

 


หลักสูตร คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข

ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

 


หลักสูตร การเฝ้าระวังโรคสัตว์ป่าในหน่วยงานปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่าธรรมชาติประจำภาคใต้

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561

 


หลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561

 


หลักสูตร การป้องผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561


หลักสูตร การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

 


 หลักสูตร การใช้ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง GNSS

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

 

 


หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 12 - 14  มิถุนายน 2562

 


 

Visitors: 146,884