รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบงานเรดด์พลัส

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561

  


 หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับพื้นที่พิเศษ

 ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2561


  หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล โปรแกรม SMART

 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2561

 


  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1

  ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561


  หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561


 

 

 

 

 

Visitors: 146,883