ห้องอาหารพริบพรี

ห้องอาหารพริบพรี  รองรับได้จำนวน 90 คน

บริการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์    

 

Visitors: 165,863