รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562


 

หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่

ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562


 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562


 

 

Visitors: 155,140