หน้าแรก ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ด้านล่างค่ะ 

ดาวน์โหลดคำสั่งหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ที่ด้านล่างสุด


  รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2

×

หลักสูตร การเสรืมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน 

(ฺBasic Microsoft office 2007) รุ่นที่ 1 และ 2 

 ×

หลักสูตร การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

×

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรม

×


ภาพกิจกรรม

 ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำ