ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 

 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 

 

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดคำสั่งและกำหนดการหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา Web Site ของหน่วยงานอย่างมืออาชีพ


อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

Visitors: 40,366