ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

   


 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่ด้านล่างสุด


 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


แนะนำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำ 


 อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)


แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม


 

<iframe

Visitors: 101,488