ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ด้านล่างสุด

ดาวน์โหลดคำสั่งและกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เพื่อการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ด้านล่างสุดแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม


อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

<iframe

Visitors: 95,409