ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

     


 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 

 

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดคำสั่งและกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม ArcGIS  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที 1-3 และใบสมัครได้ที่ด้านล่าง 

ดาวน์โหลดคำสั่งและกำหนดการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - 2 

ดาวน์โหลดคำสั่งหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการปฏิบัติงานทางทะเล ได้ที่ด้านล่าง


  รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หลักสูตร รุกขวิทยาป่าไม้ รุ่นที่ 1

หลักสูตร รุกขวิทยาป่าไม้ รุ่นที่ 2