หน้าแรก ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 


  รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2


หลักสูตร การเสรืมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน 

(ฺBasic Microsoft office 2007) รุ่นที่ 1 และ 2 

 

หลักสูตร การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรมภาพกิจกรรม

 ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำ