ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 


 

แสดงเจตจํานงของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยนายรัฏชา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 


 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


แนะนำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำ 


 อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)


แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม


 

<iframe

Visitors: 128,931