ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 


 

แสดงเจตจํานงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

"No Gift Policy สฝอ. โปร่งใสและเป็นธรรม"

 


โครงการการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมและใบสมัคร ได้ที่ด้านล่างสุด

 

 


 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


แนะนำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำ 


 อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)


แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม


 

<iframe

Visitors: 146,885