ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

     


 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี 

      ยินดีต้อนรับ♠

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งธุรการ ได้ที่ได้ล่างค่ะ 

กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานได้ที่ E-Mail : center3chaam@hotmail.co.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดคำสั่งหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ที่ด้านล่าง


อัตราค่าบำรุงสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

Visitors: 32,752