แผงผังแสดงพื้นที่รับผิดชอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

Visitors: 185,147