รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 

 

 


  หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 


หลักสูตร การเสรืมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน 

(ฺBasic Microsoft office 2007) รุ่นที่ 1 และ 2  


หลักสูตร การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 


หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรม 

Visitors: 146,875