ห้องประชุมเขาย้อย

จำนวน : 30 คน

อุปกรณ์ : ไมล์ลอย , LCD 

อัตราค่าบำรุง : 1,500 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 146,877