ภาพร่วมทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

"ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก และโฟม ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยการการรณรงค์ สร้างความรู้         ความเข้าใจ ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Visitors: 87,792