ภาพร่วมทำกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

          (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ)

 

 

 

 

 

 

Visitors: 176,993