หอพักพริบพรี 4

 จำนวนพัก : 16 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์   

ห้องน้ำในตัว  ห้องอาบน้ำ  4  ห้อง  ห้องสุขา  3  ห้อง 

อัตราค่าบำรุง : 1,500 บาท/วัน

 

 

Visitors: 165,864