รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เพื่อการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 


 

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เพื่อการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563

 

 

 

 

 

Visitors: 103,867