รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เพื่อการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562

 


 

หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เพื่อการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563

 

 


 

หลักสูตร งานก่อสร้างและงานโยา (งานช่างไม้)

ระหว่างวันที่ 7 - 21 สิงหาคม 2563

  

 


หลักสูตร งานก่อสร้างและงานโยา (งานช่างปูน)

ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2563

 

 


 

Visitors: 181,146