รวมภาพอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

หลักสูตร การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม  2565

 

 

Visitors: 185,146