โครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 

  

 

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

1. ข้าราชการ  จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานจ้างเหมา จำนวน 24 อัตรา 

Visitors: 185,146