บ้านท่ายาง มีจำนวน 4 หลัง

บ้านท่ายาง 1

บ้านท่ายาง 2

บ้านท่ายาง 3

บ้านท่ายาง 4

จำนวนพัก : หลังละ 4 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์ ทีวี ตู้เย็น  ชุดรับแขก  

อัตราค่าบำรุง : หลังละ 1,000 บาท/วัน

 

Visitors: 165,864