บ้านแหลม มีจำนวน 4 หลัง

บ้านแหลม 1

บ้านแหลม 2

บ้านแหลม 3

บ้านแหลม 4

จำนวนพัก : หลังละ 5 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์ ทีวี ตู้เย็น  ระเบียงหน้าห้อง

อัตราค่าบำรุง : หลังละ 1,200 บาท/วัน

 

 

Visitors: 165,872