บ้านแหลม 1 - 4

จำนวนพัก : หลังละ 5 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์ ทีวี ตู้เย็น 

อัตราค่าบำรุง : หลังละ 1,200 บาท/วัน

 

 

  

 

 

Visitors: 93,245