หอพักพริบพรี 2

จำนวนพัก : 32 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์  พัดลม  

ห้องน้ำในตัว  ห้องอาบน้ำ  8  ห้อง  ห้องสุขา  6  ห้อง 

อัตราค่าบำรุง : 4,800 บาท/วัน

 

 

Visitors: 155,146