หอพักพริบพรี 2

จำนวนพัก : 32 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์ ทีวี ตู้เย็น 

อัตราค่าบำรุง : 4,800 บาท/วัน

Visitors: 93,243