ห้องพักพริบพรี 1

จำนวนพัก : 3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์  ทีวี  ห้องน้ำในตัว  

อัตราค่าบำรุง : 450 บาท/วัน

 

 

Visitors: 165,867