ห้องพักพริบพรี 1

จำนวนพัก : 3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก : แอร์ ทีวี ตู้เย็น 

อัตราค่าบำรุง : 450 บาท/วัน

 

Visitors: 93,243