ห้องประชุมเมืองพริบพรี

จำนวน : 50 - 90 คน

อุปกรณ์ : ไมล์ลอย , LCD 

อัตราค่าบำรุง : 3,000 บาท

  

 

Visitors: 93,242