ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว : สามารถเลือกขับรถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
  2. สายพุทธมณฑล จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด นครปฐม ราชบุรี และ เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ระยะทางโดยประมาณ 281 กิโลเมตร รวมเวลา 4 ชั่วโมง
รถทัวร์ :
        จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถโดยสารประจำทางให้เลือกเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น กรุงเทพฯ-ชะอำ กรุงเทพฯ-หัวหิน, กรุงเทพฯ-ปราณบุรี เป็นต้น แบ่งรถออกเป็น 2 ประเภท คือ รถปรับอากาศชั้น 1 และ ชั้น 2 สำหรับรถปรับอากาศชั้น 1 จะจอดเฉพาะอำเภอที่สำคัญเท่านั้น ส่วนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง รถจะจอดให้ลงบริเวณสี่แยกชะอำตรวจสอบ ตารางเวลาเดินรถ 
 
รถตุ้ปรับอากาศ:
        ขึ้นรถที่ขนส่งหมอชิตและขนส่งสายใต้ใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง รถจะจอดให้ลงบริเวณสี่แยกชะอำ 
 
รถไฟ :
        จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690,  0 2223 7010,  0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2411 3102
 
 
 
 
Visitors: 181,137